Ta sig ur Jehovas Vittnen

Vittnen kopplas samman via tron

Inom Jehovas vittnen är sammanhållningen inom familjen och församlingen mycket viktig. Man har i regel som vittne ett stort socialt liv med andra vittnen. Det gör att man går miste om mycket om man väljer att lämna tron och det kan även vara traumatiskt för t.ex. de i familjen som har kvar sin övertygelse och som känner att de ”blir svikna” av den som vill gå vidare i livet och leva utan trosdogmer och religiöst förankrade rädslor och förhoppningar. I den här texten kommer vi att berätta mer om hur det kan vara att lämna denna rörelse.

Vittnen och deras närmaste

Det absolut bästa sättet att lämna en trosrörelse är att försöka göra det utan drama. Alla bör kunna förstå att tro är personligt och inget som ska pådyvlas människor som börjat tvivla. Inte ens om det handlar om familjemedlemmar. I ideala fall är processen att ta sig ur Jehovas vittnen alltså något mellan den som vill gå ur och dennes vänner och familj som stannar kvar. Kanske kan det till och med ske utan att relationer påverkas negativt. Det finns dock en del exempel på när brytningen inte alls varit smärtfri.
Det finns rutiner inom rörelsen som handlar om hur man hanterar personer som vill ta sig ut. Dessa handlar ibland om att övertyga individen om att stanna kvar och när det är högstatuspersoner i ens sociala liv som står för påtryckningarna kan det vara svårt att stå fast vid sin övertygelse, eller lämna den, om man inte har en stödperson utanför Jehovas vittnen, kanske en kurator eller psykolog. Den som lämnar bör vara medveten om vad som står på spel och inte ta steget förrän det känns helt rätt.

Band bortom livet

Det kan uppstå konflikter och slitningar mellan vittnen och före detta medlemmar i samband med eller efter utträden. Ofta är det avgörande hur brytning gått till, det är alltså något som bör tänkas igenom och kanske planeras av den som vill gå ur rörelsen. Det kan vara särskilt slitsamt om det finns starka krafter utanför vittnena som motiverar någon att lämna grupperingen. Men om beslutet kommer från individen och om det är tydligt för alla inblandade behöver inga band kapas på ett alltför smärtsamt sätt.
Hur reagerar man inom Jehovas vittnen på att medlemmar väljer att ta sig ur? Det är ofta traumatiskt eftersom man definierar sig som en utvald grupp som kommer att få det bra i livet efter detta. En trosbroder, eller syster, som går förlorad innebär därför en större, upplevd, förlust än när vänner eller familjemedlemmar går skilda vägar i icke-religiösa sammanhang. Dessutom blir kanske hotet mot den egna tron och övertygelsen tydligare när andra bryter med den – då är det naturligt att reagera ganska starkt.

Att lämna Jehovas vittnen kan vara smärtsamt

Ofta är familjer, snarare än individer, anslutna till Jehovas vittnen. Det innebär alltså att man riskerar att förlora kontakten med sin familj vid ett utträde. Men det måste inte gå så illa och det finns många exempel på familjer där samvaron inte hotats av att någon valt att lämna församlingen. Tyvärr finns det också exempel på motsatsen där de som gått ur blivit av med hela sitt sociala liv efter att ha utsatts för obehagliga påtryckningar. Ett utträde är alltså en process som bör planeras och genomföras på ett bra sätt.