Exkristen – vad innebär det?

Att vara exkristen innebär att du har lämnat din kristna tro bakom dig. Det behöver inte betyda att du har lämnat all din spiritualitet och andlighet bakom dig, bara att du inte längre vill definiera dig som just kristen. Det kan finnas många anledningar till att någon överger en tro som tidigare har varit en stor del av ens identitet. En exkristen kan exempelvis ha uppfostrats inom den kristna tron och sedan valt att lämna religionen som vuxen. Beslutet att gå ifrån tron är vanligtvis inte enkelt och kräver en lång tids reflektioner och svåra tankegångar. En del som lämnar den kristna tron gör det för att de känner sig mer hemma i en annan religion. Andra för att de inte vet vad de ska tro på längre. Det är en högst individuell resa.

Exkristen är någon som går iväg från kristendomen

Exkristen i det publika

När du har tillhört en församling som identifierar sig som kristen kan det kännas svårt att berätta att du nu är exkristen. Kanske finns ett stigma runt de som lämnar tron och även en risk att du blir utfrusen på grund av ditt beslut. Det är bra att formulera för dig själv varför du har valt att lämna, för att vara beredd på frågor som kan ställas till dig i samband med ditt avståndstagande. När du har reflekterat klart över ditt beslut, kan det vara till en hjälp att komma ihåg att livet ibland hastigt ändras och egentligen är ganska spännande med sina snabba kastningar. När du väl har kommit ut som exkristen, kan det hända att du känner dig friare.

Det kanske tar ett tag innan dina gamla vänner som du fann genom den kristna tron, accepterar att du nu är exkristen. Kom ihåg att det är riktiga vänner som verkligen betyder någonting som stannar kvar, även när livet och människorna i det förändras. Du bör dock ge människor omkring dig lite tid att vänja sig vid att du är exkristen. Om du känner att du vill ha kvar kontakter från de kristna grupper som du hade innan, kan det vara bra att hitta nya aktiviteter att umgås genom. Istället för att gå till kyrkan tillsammans eller delta i andra kristna sammankomster, kanske ni kan starta en bokklubb, börja träna tillsammans eller göra någonting annat som inte har med andlighet att göra. Försök gärna att hitta nya grupper i samhället som stämmer mer in på dina nya intressen och ideal.

En existentiell kris

Många som lämnar en andlig tro bakom sig går igenom en slags existentiell kris. Istället för att tro på den religion som har format ens identitet, finns det nu ett tomrum där trossystemet brukade vara. Som exkristen är det bra att veta att det är helt normalt att känna så. Detta tomrum kommer så småningom att fyllas.
När du är exkristen behöver du inte vara helt utan tro, men skynda inte in i en annan religion för att fylla tomrummet. Låt det ta sin tid och försök lära känna dig själv utan att blanda in religion. Gå ut i naturen och försök att njuta av världen. Varför inte skaffa några nya hobbyer? Många som är exkristna vänder helt och börjar motsätta sig kristendomen som religion. Detta händer för att de plötsligt känner sig desillusionerade angående religionen. Många känner att religionen är ett slags lurendrejeri och vill informera andra om det. Kom ihåg att religion och andlighet egentligen är någonting väldigt personligt. Varje människa har rätt att uppleva sin egen andlighet och upptäcka sin egen sanning inom spiritualitet.

Om du som exkristen känner att du vill hjälpa andra att komma ut ur kristendomen måste du gå varsamt fram. För många är religion något väldigt personligt och de kan bli mycket ledsna eller arga om de känner att deras tro ifrågasätts. Till en början är det viktigaste att ta hand om dig själv och försöka hitta en solid grund att stå på i ditt eget liv. Försök att komma i kontakt med andra människor som identifierar sig som före detta kristna. Det nya kompisnätverket kan vara nödvändigt och bra för dig som är nybliven exkristen, eftersom det ger dig ett slags sammanhang i din nya tillvaro.

Komma i kontakt med andra

Vill du komma i kontakt med andra människor som också har lämnat den kristna tron? Då har du troligen allra störst chans om du fokuserar på att söka på internet. Det finns exempelvis forum för dig som är exkristen, där människor samlas och berättar om sina erfarenheter och insikter. En sökning borde kunna ge dig mer information om detta. Om din engelska är bra, finns det många människor att få kontakt med över hela världen. Ta till dig så mycket information som möjligt från andra människor som har gått igenom samma resa som du. Även om det är en individuell färd, kan det finnas kunskap att dela. Läs böcker och sök kontakt. Det kan kännas ensamt att vara nybliven exkristen, inte minst på grund av den existentiella krisen som många upplever.

Det är normalt att känna att du sviker din gamla tro genom att ta det stora steget att kalla dig för exkristen. Det är därför det är viktigt att hitta ett annat sammanhang och umgänge utanför religionen. Skam och skuld är något som är ganska vanliga känslor för de som har lämnat en religiös tro. Kom ihåg att du är den enda som kan veta vad som är rätt för just dig och ingen annan kan berätta för dig vad du ska tro eller känna. Inte minst när det kommer till religion. När du känner att du har lagt tillräckligt avstånd mellan dig och din forna tro, då kanske du är redo att hjälpa andra som vill göra samma sak. Även om det tar några år, kan du då använda din erfarenhet till någonting som kan hjälpa andra människor.

Ett modigt steg

Att vara exkristen innebär många gånger att vara en tänkande människa som vill ta sina egna beslut och steg i livet. En människa som har lämnat en religion bakom sig är ofta mycket reflekterande, sökande och måhända lite trevande. Många är starka och modiga individualister som inte trivs med att tillhöra en grupp. Det behöver inte betyda att ingen andlighet finns kvar i den som väljer att lämna. Det kan dock finnas en vilja att definiera sin egen tro, utan att ha en grupp med tillhörande dogma som bestämmer vad som är rätt och fel. Det är helt normalt att det tar ett tag att vänja sig vid tanken på att vare en före detta kristen. Med ett nätverk som har liknande erfarenheter går det lättare.